Home Sectie blog Huidige gebruikers

Dit wordt nu geïmplementeerd door het invoegen van een Lees meer... tag (de knop bevindt zich onder de editor), een stippellijn verschijnt in het tekstveld welke de positie aangeeft voor de Lees meer.... Een nieuwe plugin zorgt voor de rest.

Vermeldenswaardig is dat dit geen negatief effect heeft op gemigreerde data van oudere sites. De nieuwe implementatie is volledig terugwaarts compatibel.

Laatst aangepast (woensdag, 06 augustus 2008 19:29)